Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä 23.3.2018

Lataa rekisteriselosteen PDF -versio tästä.

 1. Rekisterinpitäjä
  Nimi: Hieronta- ja valmennuspalvelut VenlAvaTraining
  Osoite: Kupittaankatu 27 20700 Turku
  0503066803 / mira@venlavatraining.fi
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Nimi: Mira Lattu
  Osoite: Kupittaankatu 27 20700 Turku
  0503066803 / mira@venlavatraining.fi
 3. Rekisterin nimi
  Hieronta- ja valmennuspalvelut VenlAvaTraining- Asiakasrekisteri ja hoitokortisto
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Tallennettuja henkilö- ja hoitotietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, lakisääteisten hoito-kirjausten ja suunnitelman tekemiseen.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Henkilön etu- ja sukunimi, ikä, ammatti, harrastukset, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotiosoite, terveydentila, oireisto, syy hieronnalle, hoitohistoria
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Asiakas tai hänen uskottu edunvalvoja kirjaa omat tietonsa esitietolomakkeeseen, jota myöhemmin voidaan täydentää. Esitietolomake liitetään asiakkaan hoitokiorttiin, jota päivittää ja ylläpitää Hieronta- ja valmennuspalvelut VenlAvaTraining.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Hieronta- ja valmennuspalvelut VenlAvaTraining ei luovuta asiakasrekisterin tietojaan kolmansille
  osapuolille lukuunottamatta asiakkaan tilan vaatimaa edunvalvojaa. Rekisterin tiedot ovat käytössä
  ainoastaan rekisterin ylläpitäjällä ja asiakkaalla.
 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Mitään tietoja ei siirretä tai jaata EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin kaikki tiedot säilytetään salassapitäen lukitussa tilassa eikä niihin ole pääsyä muilla kuin
  rekisterinpitäjällä.
  Rekisteröidyn tietoja ei käytetä suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä
  markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
  Rekisteröidyllä ( tai edunvalvojalla) on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
  Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta
  virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
  vaatimuksesta.
  Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon
  korjaamiseksi.

Turussa 23.3.2018
Mira Lattu / Hieronta- ja valmennuspalvelut VenlAvaTraining